Internet portal kakosmuvatidevojku.com vam omogućava korišćenje svojih usluga i sadržaja pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Prilkom svakog pristupa portalu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih web strana, kao i da ih u celosti prihvata.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu (stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, kao i sadržaj prikazan na društvenim mrežama koji su povezani sa ovim domenom) je vlasništvo firme Društvena dinamika USZ ili njenih partnera i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti.

Društvena dinamika USZ nastoji da sve proizvode prikaže i opiše što je tačnije moguće, ali istovremeno Društvena dinamika USZ ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Takođe, ne garantuje da fotografija proizvoda 100% oslikava original, kao i da zalihe proizvoda u maloprodajnim objektima zaista i postoje. Zakonom o zaštiti potrošača je omogućeno je da proizvod vratite u roku od 14 dana i mi ćemo vam vratiti novac.

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete imejl potvrdu porudžbine. Ovaj imejl sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja.

Društvena dinamika USZ zadržava pravo da ne objavi komentare posetilaca kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Društvena dinamika USZ ne odgovara za komentare posetilaca jer isti predstavljaju samo odraz njihovog mišljenja a ne i zvaničan stav portala Društvena dinamika USZ.

Društvena dinamika USZne snosi odgovornost za sadržinu web stranica izvan svog domena, a koje su povezani putem linkova na samom portalu Društvena dinamika USZ.

Načini plaćanja

Online porudžbine mogu se platiti:

 • avansno, opštom uplatnicom u pošti ili banci
 • platnim karticama (Visa, MasterCard, Maestro)
 • virmanski, po predračunu, ako je Kupac pravno lice
 • gotovinski

Društvena dinamika USZ nije u sistemu PDV-a.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime pravni naziv firme, Društvena dinamika USZ d.o.o obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni (IME PRODAJNOG MESTA) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Isporuka digitalnih proizvoda

Pristup se dodeljuje pomoću Gmail naloga, tako da je neophodno da vaš Gmail nalog upišete na stranici za plaćanje. Po evidentiranju uplate omogućićemo vam pristup digitalnim sadržajima. Omogućavanje pristupa se radi ručno i obično bude završeno u roku od 12h radnim danima. Ukoliko u roku od 48h ne dobijete imejl sa obaveštenjem da vam je omogućen pristup molimo vas da nam se javite putem telefona +381 64 430 7653 (SMS, Viber, Whatsapp) ili imejlom na drustvenadinamikausz@gmail.com. Prilikom kontaktiranja dostavite sledeće podatke, ime, prezime, telefon, imejl, broj porudžbine, dokaz o uplati (snimak uplate ili potvrda o elektronskom plaćanju). Podaci koje nam šaljete moraju biti isti oni koje ste upisali prilikom kreiranja porudžbine.

Rešavanje reklamacija

Reklamacije se rešavaju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko želite da podnesete zahtev za reklamaciju najlakše je da nas kontaktirate na mail: drustvenadinamikausz@gmail.com ili na telefon: +381 64 430 7653. Naš pravilnik o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem online prodavnice možete pročitati ovde.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, kakosmuvatidevojku.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE

Društvena dinamika USZ, Radnikčka 43/16, Čukarica, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak rešavanja reklamacija potrošača koji je robu kupio putem online prodavnica kakosmuvatidevojku.com, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014).

OSNOVNE ODREDBE

Ovim Pravilnikom određuje se način postupanja i rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti prodatih proizvoda.

REKLAMACIJA

Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika, podrazumeva se da potrošač uoči postojanje nesaobraznosti robe sa njenim svojstvima kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji i o tome obavesti prodavca. Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Potrošač ima pravo da kupljenu robu reklamira ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine od momenta prelaska rizika na potrošača (posle momenta predaje kupijene robe potrošaču), ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Ako nesaobraznost nastane u roku od čest meseci od dana prelaska rizika na potročača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru (prodaja “robe sa greškom”).

NESAOBRAZNOST ROBE

Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika postoji ukoliko prodati proizvod nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste proizvoda, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

Društvena dinamika USZ potvrduje da je proizvod koji prodaje u svemu saobrazna sa Deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen. Društvena dinamika USZpotvrduje da proizvod koju prodaje ima svojstva koja omogućavaju njenu redovnu upotrebu u skladu sa namenom kako je to označeno na Deklaraciji. U slučaju sumnje, saobraznost robe se isključivo utvrđuje u odnosu na njena svojstva i njenu namenu kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji.

USLOVI ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI

Preduzeće Društvena dinamika USZ je u obavezi da sprovede postupak po podnetoj reklamaciji u skladu sa ovim Pravilnikom, ukoliko je:

 • Društvena dinamika USZ, Čukarica prodavac reklamirane robe;
 • roba kupijena preko Internet sajta kakosmuvatidevojku.com;
 • od datuma prelaska rizika na potrošača proteklo manje od dve godine.
 • potrošač priložio fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini.

POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

 1. Reklamacioni postupak potrošač pokreće slanjem zahteva na mail: drustvenadinamikausz@gmail.com

Kao datum od koga se računa rok za odgovor potrošaču po učinjenoj reklamaciji u skladu sa odredbom čI.56. st.7. Zakona o zaštiti potrošača (datum podnošenja reklamacije), uzima se datum kada firma Društvena dinamika USZ primi zahtev na email adresu gore navedenu.

 1. Potrošač prilikom reklamacije na prvom mestu ima pravo da zahteva otklanjanje nesaobraznosti:
 • popravkom reklamirane robe;
 • zamenom za novu istovetnu ili sličnu robu.

Potrošač može da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu.

 1. Nakon uvažene reklamacije:
 • ukoliko se potrošač opredelio za popravku kupljenog proizvoda, potrošaču se šalje popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod.
 • ukoliko se potrošač opredelio za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili sličnim proizvodom, potrošaču se novi proizvod dostavlja.
 • ukoliko se potrošač opredelio za raskid ugovora, potrošaču se vraća novac koji je platio za reklamirani proizvod.

EVIDENCIJA o PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

Društvena dinamika USZ evidenciju o primljenim reklamacijama vodi na nivou ON LINE prodavnice u elektronskcm obliku. Ova evidencija sadrži podatke:

 • broju primijenog Zahteva za reklamaciju;
 • podnosiocu reklamacije;
 • datumu prijema reklamacije;
 • podatke o proizvodu;
 • kratak opis nesaobraznosti;
 • zahtev iz reklamacije;
 • datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 • odluci o odgovoru potrošaču;
 • datumu dostavljanja potrošaču ove odluke;
 • ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
 • načinu i datumu rešavanja reklamacije;
 • informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

OVLAŠCENJA I ODGOVORNOSTI

Za dosledno sprovodenje ovog Pravilnika odgovoran je poslovođa/rukovodilac ON LINE prodavnice te referent za obradu reklamacija.

Postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u smislu propisa kojima se ureduju radni odnosi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj pravilnik predstavlja opšti akt firme Društvena dinamika USZ, Čukarica

Ovaj Pravilnik stupa na snagu momentom njegovog potpisivanja od strane direktora, a primenjivaće se na sve reklamacije potrošača koji su robu kupili putem Internet prodavnice počev od 26.12.2019. godine.

Beograd, 26.12.2019.

m.p.       Miloš Koprivica                                            _______________________

Politika Privatnosti

Pristupanjem sajtu Društvena dinamika USZ, Vi prihvatate i slažete se sa svim uslovima Politike Privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u Politici Privatnosti, potrebno je da odmah napustite sajt i prestanete sa korišćenjem usluga sajta.

Politika privatnosti se može menjati s vremena na vreme ažuriranjem ove stranice. Trebalo bi da se ova stranica povremeno poseti kako biste imali uvid u promene.

Ukoliko Vas zamolimo da nam obezbedite određene informacije kojima bismo Vas identifikovali prilikom korišćenja sajta, uveravamo Vas i garantujemo da će ti podaci biti korišćeni u skladi sa Politikom privatnosti.

Društvena dinamika USZ sajt je u vlasništvu firme Društvena dinamika USZ, sa matičnim brojem 65429691 i sedištem u ul. Radnička 43/16, Čukarica, Beograd.

Prilikom popunjavanja registracionog formulara na sajtu Društvena dinamika USZ, Vi prihvatate i slažete se sa time da će administratori sajta koristiti Vaše lične podatke za sledeće namene:

 • Da Vas kontaktiraju, kao klijenta sajta;
 • Radi obrađivanja Vaših porudžbina;
 • Da Vam se omogući pristup određenim takmičenjima, poklonima i ostalim promotivnim aktivnostima;
 • Da Vam se pošalje nereklamna i administrativna obaveštenja (na primer promene na sajtu ili Vašem nalogu);
 • Slanje obaveštenja o ponudama, popustima ili drugim komercijalnim informacijama vezanim za Društvena dinamika USZ ili neku treću stranu, sa kojom Društvena dinamika USZima poslovnu saradnju.

Mi čuvamo Vaše lične podatke kako bismo Vam slali informacije o Vašem nalogu na sajtu Društvena dinamika USZ, da možemo da Vas informišemo o statusu Vaših porudžbina i radi evaluacije kvaliteta proizvoda i usluga koje koristite.

Uslovi i regulative koji se odnose na korišćenje informacija dobijenih prilikom online plaćanja se nalaze u odeljku Uslovi korišćenja kompanije za procesiranje plaćanja i Društvena dinamika USZniti će zahtevati, niti će ćuvati informacije vezane za Vašu kreditnu karticu.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem email na drustvenadinamikausz@gmail.com ili na telefon +381 64 430 7653